Do platnosti vstupuje nová smernica o environmentálnej kriminalite

Od 20. mája vstúpia do platnosti nové pravidlá na ochranu životného prostredia prostredníctvom trestného práva.  Nová  smernica o environmentálnej kriminalite  pomôže dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody prostredníctvom boja proti najzávažnejším environmentálnym trestným činom, ktoré môžu mať zničujúce účinky na životné prostredie aj ľudské zdravie, a to prostredníctvom trestného práva.

Nová smernica poskytne komplexný a aktuálny zoznam trestných činov proti životnému prostrediu, ktoré budú riešiť najzávažnejšie porušenia povinností v oblasti životného prostredia. Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby tieto porušenia v ich vnútroštátnom práve predstavovali trestné činy. (Viac na environment.ec.europa.eu)