Klimatické zmeny a zdravie

OECD si uvedomuje existenčnú hrozbu, ktorú predstavuje zmena klímy, a pracuje vo všetkých členských krajinách, aby pomohla usmerňovať udržateľný, spravodlivý a odolný rast. Vzájomne prepojený charakter zmeny klímy a jej hlboký vplyv na ľudské zdravie podčiarkuje potrebu integrovaných prístupov.

Využitím sily OECD pri poskytovaní politiky založenej na údajoch a dôkazoch sa OECD zameriava na riešenie klimatických zmien uľahčovaním informovaného rozhodovania a výmeny najlepších postupov vo svojich členských krajinách. (Viac na OECD.com)