Základy klimatických zmien

Slnko slúži ako primárny zdroj energie pre klímu Zeme. Časť prichádzajúceho slnečného svetla sa odráža priamo späť do vesmíru, najmä od jasných povrchov, ako je ľad a mraky, a zvyšok je absorbovaný povrchom a atmosférou. Veľká časť tejto absorbovanej slnečnej energie sa opätovne vyžaruje ako teplo (dlhovlnné alebo infračervené žiarenie). Atmosféra zase absorbuje a znovu vyžaruje teplo, z ktorého časť uniká do vesmíru. Akékoľvek narušenie tejto rovnováhy prichádzajúcej a odchádzajúcej energie ovplyvní klímu. Napríklad malé zmeny vo výstupe energie zo Slnka priamo ovplyvnia túto rovnováhu. (Viac na royalsociety.org)