Nariadenie EÚ o odlesňovaní (EUDR)

EUDR podporuje spotrebu produktov bez odlesňovania s cieľom výrazne znížiť emisie skleníkových plynov (GHG) a zároveň pomáhať v boji proti globálnej strate biodiverzity. Poskytuje záruku, že EÚ neprispeje k odlesňovaniu alebo degradácii lesov.

Prevádzkovatelia alebo obchodníci z EÚ, ktorí uvádzajú na trh, dovážajú alebo vyvážajú do alebo z EÚ akékoľvek položky v nasledujúcom zozname vrátane odvodených produktov, musia byť v súlade s EUDR. To zaručuje, že ich komodity nie sú spojené s odlesňovaním, degradáciou lesov alebo porušovaním miestnej environmentálnej alebo sociálnej legislatívy v krajine výroby. (Viac na www.sgs.com)