Technológia zachytávania uhlíka čelí neistote napriek veľkým investíciám

Technológia zachytávania uhlíka, ktorá zahŕňa priame zachytávanie oxidu uhličitého (CO2) z atmosféry na jeho ukladanie pod zem, sa môže zdať ako dokonalé riešenie pre zmenu klímy . Napriek svojmu pokroku sa však stále stretáva s mnohými neistotami.

Oliver Geden, člen IPCC a odborník na  odstraňovanie oxidu uhličitého , zdôrazňuje rozvíjajúcu sa povahu tejto oblasti, najmä priame zachytávanie vzduchu s ukladaním uhlíka (DACCS).

„Malý ekosystém DACCS sa stáva rôznorodejším, ale nie sme si presne istí, kam to povedie,“ vysvetľuje Geden, pričom odráža nejasnú budúcnosť tejto technológie v širšom kontexte zmierňovania klimatických zmien. (Rodielon Putol, viac na earth.com)