Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 (európsky právny predpis v oblasti klímy)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Viac na data.europa.eu)