Európske klimatické právo

Komisia dnes zverejnila správy o fungovaní niekoľkých právnych predpisov v oblasti klímy: európskeho zákona o klíme; smernica EÚ o systéme obchodovania s emisiami (EU ETS); nariadenia o spoločnom úsilí; a Nariadenie o využívaní pôdy, zmene využívania pôdy a lesnom hospodárstve (LULUCF). Tieto správy sa vyžadujú podľa právnych predpisov, aby poskytli prehľad o tom, ako sa implementujú rôzne prvky klimatickej politiky. (Viac na climate.ec.europa.eu)