Viac ako 230 miliónov EUR je k dispozícii v rámci výzvy na prispôsobenie sa zmene klímy a obnovu našich oceánov a vôd

V súlade s pracovným programom Horizont Európa 2023 – 205 Európska komisia zverejnila tri nové výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Adaptácia na zmenu klímy a obnova našich oceánov a vody do roku 20230 misií Horizont Europe. V rámci týchto výziev s termínom uzávierky do 18. septembra 2024 je k dispozícii celkovo 233,7 milióna EUR z finančných prostriedkov EÚ. V tabuľke nižšie nájdete ďalšie podrobnosti o výzvach, termínoch a kde sa prihlásiť. (Viac na cinea.ec.europa.eu)