Svetový deň rodiny – Rodiny a klimatické zmeny: téma roku 2024

Každý 15. máj sa oslavuje Svetový deň rodiny , podujatie, ktorým sa medzinárodné inštitúcie snažia zdôrazniť dôležitosť rodinnej jednotky pre zdravý psycho-fyzický rast každého jednotlivca. Po prvý raz v histórii OSN v roku 1994 je príležitosťou na zamyslenie sa aj nad samotným významom rodiny, ktorý sa v priebehu rokov postupne menil a prispôsoboval vývoju spoločnosti. (Viac na quotidiano.net)