Zmena klímy a strata biodiverzity

Klimatické zmeny a strata biodiverzity sú dve z najväčších environmentálnych výziev, ktorým dnes naša planéta čelí. Oba javy spolu úzko súvisia a majú ničivé následky na ekosystém Zeme. Klimatické zmeny sú spôsobené najmä nárastom emisií skleníkových plynov do atmosféry, najmä v dôsledku ľudskej činnosti, ako je využívanie fosílnych palív a odlesňovanie. Tieto plyny zachytávajú teplo v atmosfére a spôsobujú globálne otepľovanie, ktoré vedie k extrémnym klimatickým zmenám , ako sú vlny horúčav, suchá, záplavy a čoraz intenzívnejšie búrky. (Theo Bianchi, viac na ecoblog.it)