„Ľudstvo je na pokraji klimatickej priepasti,“ varuje OSN

Skupina klimatických expertov reagovala na prieskum prieskumu Guardian, ktorý odhalil, že stovky popredných svetových vedcov v oblasti klímy predpovedajú globálne otepľovanie nad medzinárodný cieľ 1,5 °C. V reakcii na to OSN vydala varovanie pred blížiacim sa klimatickým útesom.

Vyhlásenia niektorých z najuznávanejších klimatických údajov sú znakom hlbokého zúfalstva, ktoré musí pôsobiť ako budíček na naliehavé a radikálne kroky na zastavenie používania fosílnych palív a záchranu miliónov životov a živobytia. Podľa mnohých odborníkov visí cieľ 1,5 °C na vlásku , no nie je ešte nevyhnutné, aby bol prekročený, ak sa podarí dosiahnuť dramatickú zmenu tempa klimatických opatrení.

The Guardian zhromaždil názory takmer 400 starších autorov správ Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC). Takmer 80 % očakáva nárast aspoň o 2,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami , čo je katastrofálna úroveň otepľovania, zatiaľ čo len 6 % si myslí, že zostane v rámci hranice 1,5 °C. Mnohí vyjadrili svoje osobné obavy z nedostatku opatrení v oblasti klímy. (Francesca Zavettieri, viac na meteoweb.eu)