Na ciele EÚ v oblasti klímy do roku 2030 je potrebných ďalších 406 miliárd ročne

Hoci v posledných rokoch došlo k výraznému nárastu ekologických investícií, vzniká ročná medzera vo výške 406 miliárd eur, ktorú je potrebné vyplniť, aby sa do roku 2030 dosiahli ciele Európskej únie v oblasti klímy , ako to zdôraznila štúdia nedávno zverejnená v stredu 21. februára. Prechod na ekologické a udržateľné hospodárstvo je záväzkom, ktorý si EÚ stanovila, s dvojakým cieľom, ktorým je boj proti zmene klímy a podpora blaha budúcich  generácií. Financie potrebné na realizáciu tejto vízie sú však stále nedostatočné.  Európa sa nachádza na kľúčovej križovatke: nájsť zdroje potrebné na zabezpečenie udržateľnejšej  budúcnosti alebo čeliť vážnym následkom zmeny klímy. (Luigiho Barbieriho, viac na tempoitalia.it)