Obávaný obrovský dopad klimatických zmien na našu ekonomiku

Klimatické zmeny sa stali globálnym problémom, pretože majú čoraz väčší vplyv na ekosystém a následne na ľudské životy. Ľudia ovplyvňujú klimatický systém a všeobecne sa uznáva, že zmena klímy je hlavným problémom s fyzickými, ekonomickými a sociálnymi rizikami, ktoré majú bezprostredný vplyv na životné prostredie.

Iným spôsobom je zmena klímy výsledkom globálneho otepľovania, ktoré je čiastočne spôsobené emisiami skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou. Z dlhodobého hľadiska sú dopady klimatických zmien na podniky vážne ohrozené niektoré špecifické ekonomické sektory, ako je poľnohospodárstvo, cestovný ruch, rybolov, poisťovníctvo a lesníctvo, a závislosť produkcie firiem od prírodného prostredia bráni rastu týchto podnikov. (Dr Rajib Chakraborty, viac na observerbd.com)