Séria hodnotení ESG – Regulácia aktivít hodnotenia ESG

Úloha, ktorú na globálnych kapitálových trhoch zohrávajú environmentálne, sociálne a riadiace (ESG) ratingy, sa v posledných rokoch stáva čoraz dôležitejšou. Pokračujúci rast využívania ratingov ESG investormi, dlžníkmi a emitentmi ako súčasť ich procesov rozhodovania o udržateľných investíciách a financovaní znamená, že ratingy ESG môžu mať významný vplyv na fungovanie týchto trhov.

Regulačné orgány a tvorcovia politík sa preto viac zameriavali na samotné ratingy, ako aj na ich poskytovateľov. Poskytovatelia ratingu ESG v súčasnosti v EÚ nepodliehajú autorizácii ani dohľadu. Pri absencii regulačného rámca sa začalo objavovať niekoľko problémov. Tie sa týkali predovšetkým nedostatočnej transparentnosti a presnosti metodík hodnotenia ESG, existencie konfliktu záujmov a obáv z ekologického prania. (Viac na lexology.com)