Európsky parlament prijal smernicu o povinnej starostlivosti o podnikovej udržateľnosti

Európsky parlament (parlament) 24. apríla 2024 formálne prijal v prvom čítaní konečné znenie smernice o povinnej starostlivosti o udržateľnosť  podnikov (CSDDD). Týmto sa po štyroch rokoch končí kľúčový legislatívny proces týkajúci sa prelomového CDDD.

Prijatie CSDDD

Parlament neurobil žiadne ďalšie zmeny v znení CSDDD, takže prijatý text je ten istý text, ktorý navrhla Rada Európskej únie (Rada) v marci 2024, čím sa výrazne obmedzuje rozsah spoločností a predlžuje sa súlad.

Smernicu teraz musí formálne schváliť Rada a uverejniť ju v Úradnom vestníku Európskej únie (EÚ). Do platnosti vstúpi o 20 dní neskôr.

Keď CSDDD nadobudne platnosť, členské štáty EÚ majú na transpozíciu CSDDD do vnútroštátneho práva dvojročný časový rámec. Prechodné obdobia sa potom budú uplatňovať postupne, pričom skutočné uplatňovanie záväzkov CSDDD sa pre najväčšie spoločnosti v oblasti pôsobnosti začne v roku 2027. (Neil Robson, Ciara McBrien, Sara Portillo, viac na lexology.com)