Úloha vzdelávania v boji proti klimatickým zmenám

Klimatické zmeny sú jednou z najnaliehavejších a najzložitejších výziev, ktorým dnes ľudstvo čelí. Jeho dôsledky sú už zjavné na celom svete, pričom extrémne poveternostné javy, stúpajúca hladina morí a strata biodiverzity ohrozujú našu bezpečnosť, zdravie a pohodu. Na riešenie  tejto krízy je nevyhnutné, aby sme všetci spoločne konali s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov a prispôsobiť sa prebiehajúcej zmene klímy. A základným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je vzdelávanie. (Theo Bianchi, viac na ecoblog.it)