Európa nie je pripravená čeliť klimatickým rizikám

Hoci je Európa kontinentom, ktorý zaznamenáva  najrýchlejšie zvyšovanie teplôt na svete, v súčasnosti nie je pripravená čeliť následkom. Klimatické riziká ohrozujú viaceré oblasti: energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje, zdravie občanov. Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) mnohé z týchto rizík už dosiahli kritickú úroveň, ktorá by sa bez rýchlych zásahov mohla stať katastrofou. V správe o hodnotení európskych klimatických rizík (EUCRA) sa zdôrazňuje, ako kombinácia nebezpečenstva súvisiaceho s klimatickými a neklimatickými rizikami zvyšuje celkové ekonomické, sociálne a environmentálne riziká, ktorým je komunita vystavená. Okrem toho správa zdôrazňuje prepojenia medzi rôznymi rizikami a ich schopnosťou šíriť sa z jedného sektora do druhého az jedného regiónu do druhého. (Riccarda Lo Buea, viac na scienzainrete.it)