Afrika pred 5 500 rokmi dramaticky vyschla – naša nová štúdia nás môže varovať pred budúcimi bodmi zlomu klímy

Asi pred piatimi a pol tisícročiami prešla severná Afrika dramatickou transformáciou. Saharská púšť sa rozšírila a trávnaté plochy, lesy a jazerá, ktoré obľubovali ľudia, zmizli. Ľudia boli nútení ustúpiť do hôr, oáz, údolia Nílu a delty.

Keďže pomerne veľká a rozptýlená populácia bola vtlačená do menších a úrodnejších oblastí, potrebovala inovovať nové spôsoby výroby potravín a organizácie spoločnosti. Čoskoro potom vznikla jedna z prvých veľkých civilizácií na svete – staroveký Egypt .

Tento prechod z posledného „afrického vlhkého obdobia“, ktoré trvalo pred 15 000 až 5 500 rokmi, do súčasných suchých podmienok v severnej Afrike je najjasnejším príkladom bodu zlomu klímy v nedávnej geologickej histórii. Body zlomu podnebia sú prahové hodnoty, ktoré po prekročení vedú k dramatickej zmene klímy na novú stabilnú klímu. ( Martin H. Trauth , Univerzita v Postupime , Asfawossen Asrat , Univerzita Addis Abeba , Mark Maslin , UCL, viac na theconversation.com)