Európania chcú, aby sa vlády zamerali viac na obmedzovanie migrácie ako na klimatické zmeny

Európania chcú, aby sa ich vlády zamerali viac na obmedzovanie prisťahovalectva ako na klimatické zmeny. Celosvetovo 33 % verí, že zmena klímy je jednou z troch hlavných svetových výziev, ale iba 14 % tvrdí, že boj proti nej by mal patriť medzi tri hlavné priority ich vlády.

Vedúce boli Nemci, 44 % si želá, aby sa ich vláda zamerala na zníženie prisťahovalectva, zatiaľ čo takmer štvrtina opýtaných uviedla, že boj proti klimatickým zmenám je prioritou. (Ruth  Wright s  AP, viac na euronews.com)