Zmena klímy, Európa prehráva boj

Európskej stratégii boja proti zmene klímy chýba načasovanie, odvaha a predvídavosť; investície do klímy v krajinách EÚ rastú príliš pomaly na to, aby dosiahli ciele stanovené na rok 2030 a boli v súlade s parížskymi cieľmi.

Potrebujeme rozhodný postoj zo strany inštitúcií a uvoľnenie minimálne 406 miliárd eur ročne, aby sme dohnali stratený čas a zastavili otepľovanie planéty. (Viac na elettricomagazine.it)