EU Sparks for Climate – súťaž občanov o hackathon

Hackaton EU Sparks for Climate je iniciatíva podporovaná EÚ, ktorej cieľom je spojiť občanov a odborníkov s cieľom vyvinúť inovatívne riešenia klimatických výziev. Tímy občanov a výskumníkov budú spolupracovať v sérii 3 etáp celoeurópskych hackathonov, aby spoločne vytvorili riešenia, ktoré môžu podporiť misie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu klímy a klimaticky neutrálnych a inteligentných miest. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)