Aktuálne informácie o oznamovacích povinnostiach ESG v Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku

S blížiacim sa termínom 6. júla 2024 na implementáciu smernice EÚ o podávaní správ o podnikovej udržateľnosti (EÚ) 2022/2464 (ďalej len „ CSRD “) sa v strednej a východnej Európe (ďalej len „ SVE “) začína formovať nová krajina štandardov podávania správ.

Tri zo šiestich krajín strednej a východnej Európy (Česká republika, Maďarsko a Rumunsko) prijali začiatkom roka 2024 legislatívne akty, ktoré aspoň čiastočne implementujú CSRD do národnej legislatívy. Na Slovensku, v Bulharsku a Chorvátsku je však pokrok pomalší.

Pre komplexný prehľad o doterajšom pokroku v transpozícii CSRD v sledovaných štátoch odporúčame čitateľom pozrieť si naše podrobné aktualizácie z decembra 2023 a februára 2024. Tieto správy sa ponoria do špecifík legislatívneho vývoja jednotlivých krajín a poskytujú cenné informácie o prebiehajúcich implementačný proces.

Slovensko

Dňa 25. apríla parlament prijal nový zákon, ktorým sa vykonáva CRSD. Znenie zákona ešte nebolo oficiálne zverejnené. Návrh zákona, ktorý bol predložený do parlamentu, navrhoval zmeny viacerých zákonov, a to zákona o účtovníctve, Obchodného zákonníka, zákona o burze cenných papierov, zákona o obchodnom registri a zákona o štatutárnom audite. Najdôležitejšie novely sa týkajú zákona o účtovníctve a zákona o audite. (Jan Lehký, Olena Kuchynská, viac na lexology.com)