Príprava na povinné hlásenie ESG

Európsky parlament teraz schválil „smernicu o náležitej starostlivosti o udržateľnosti spoločností“, ktorá sa bude vzťahovať na spoločnosti z EÚ aj na spoločnosti mimo EÚ, ktoré podnikajú v Európskej únii. (Tento zákon sa implementuje postupne, v závislosti od veľkosti zainteresovanej spoločnosti, ale každá spoločnosť, ktorá v EÚ podniká v hodnote viac ako 450 miliónov eur, bude podliehať jeho ustanoveniam do piatich rokov a zákon sa bude vzťahovať aj na akékoľvek spoločnosti s franchisingovými alebo licenčnými zmluvami v EÚ, ktoré v EÚ vytvárajú obrat viac ako 80 miliónov eur a v rámci EÚ zarábajú na licenčných poplatkoch aspoň 22,5 milióna eur.) Požiadavky, ktoré tento zákon ukladá, sú významné, vrátane prijatia tzv. plán klimatickej transformácie v súlade s Parížskou dohodou (obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia), ako aj dosiahnutie čistých nulových emisií do roku 2050. Okrem toho, s určitými obmedzenými výnimkami, budú spoločnosti nútené minimalizovať a odstraňovať nepriaznivé vplyvy na životné prostredie v každom bode ich dodávateľský reťazec – činnosti smerom nahor aj nadol. (Viac na lexology.com)