91 % európskych miest hľadá prírodné riešenia v boji proti klimatickým zmenám

Európske mestá čelia dopadom zmeny klímy čoraz pravidelnejšie a závažnejšie. Po rekordných letných horúčavách, záplavách a horúčavách v roku 2023 nebola potreba investovať do odolnosti nikdy jasnejšia.

Nová správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) zhodnotila adaptáciu v mestských centrách Európy, pričom sa zamerala na to, aké opatrenia mestá podnikajú a čo už funguje.

Zistilo sa, že takmer všetky európske mestá používajú riešenia založené na prírode ako svoj nástroj na zlepšenie odolnosti. Z 19 000 skúmaných klimatických akčných plánov 91 percent zahŕňalo možnosti, ako je udržiavanie parkov, mestských lesov alebo zelených striech a uľahčenie prirodzeného zadržiavania vody. (Rosie Frost, viac na euronews.com)