Stromy pre klimatické zmeny

Len niekoľko druhov stromov je dostatočne flexibilných na to, aby prežili storočie rýchlych klimatických zmien. Európske lesy už boli vážne zasiahnuté klimatickými zmenami. V dôsledku sucha a podkôrneho hmyzu už uhynuli tisíce hektárov stromov. Vedci z Viedenskej univerzity a Technickej univerzity v Mníchove (TUM) teraz skúmali, ktoré stromy možno užitočne zalesniť. Ich výsledok: Len niekoľko druhov stromov sa hodí do budúcnosti, v Rakúsku napríklad anglický dub, lipa zimná a jedľa strieborná. Zmiešané lesy sú dôležité pre prežitie lesov, inak by mohlo dôjsť k oslabeniu lesného ekosystému ako celku. (Viac na schweizerbauer.ch)