Ciele Parížskej dohody sú ohrozené

Nový výskum z University of East Anglia (UEA) vrhá tiene na plány boja proti klimatickým zmenám . Štúdia publikovaná v Nature  poukazuje na významný nesúlad medzi opatreniami, ktoré národy sľúbili, a tými, ktoré sú skutočne potrebné na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C, čo je kľúčový cieľ Parížskej dohody.

Výskum poukazuje na znepokojujúcu „emisnú medzeru“: množstvo CO2, ktoré sa štáty zaviazali odstrániť z atmosféry do roku 2050, je o 3,2 miliardy ton menej, než je skutočne potrebné na zabránenie najvážnejším dôsledkom zmeny klímy. (Viac na hdblog.it)