Reakcie EÚ na zmenu klímy

Od priemyselnej revolúcie sa priemerné globálne teploty výrazne zvýšili. Posledné desaťročie (2011-2020) bolo najteplejšie v histórii . 19 z 20 najteplejších rokov vôbec nastalo po roku 2000.

Podľa údajov služby pre zmenu klímy Copernicus  bol rok 2020 druhým najteplejším rokom s najteplejším letom v histórii . Väčšina štúdií naznačuje, že za vyššie teploty je zodpovedný nárast emisií skleníkových plynov spôsobených ľudskou činnosťou.

Globálna priemerná teplota je dnes o 0,95 až 1,2 stupňa Celzia vyššia ako na konci 19. storočia. Pre vedu je zvýšenie o dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami  nebezpečným prahom s katastrofálnymi následkami pre klímu a životné prostredie.

Medzinárodné spoločenstvo preto súhlasí s tým, že globálne otepľovanie musí zostať výrazne pod dvomi stupňami Celzia. (Viac na europarl.europa.eu)