Aký je správny spôsob, ako vzdelávať deti o klimatických zmenách?

Nezdravé prostredie zvyčajne postihuje deti viac ako dospelých. Stále rastú, v porovnaní s ich hmotnosťou sú viac vystavené vzduchu, potrave a vode. Budú viac rokov vystavení klimatickým zmenám ako ľudia, ktorí už vyrástli. Dnešné deti sú ľudia, ktorí budú musieť v budúcnosti vytvárať stále efektívnejšie riešenia týchto problémov.

Dospelí sú zodpovední za to, aby deti naučili rozsah a dôsledky zmeny klímy, pričom sa snažíme obmedziť jej vplyv na ich zdravie. Deti zažívajú čoraz ničivejšie katastrofy poháňané klimatickými zmenami, ako sú hurikány a požiare . Môže to byť skľučujúce, desivé a zdrvujúce. Čo by sa teda deti mali naučiť o zmene klímy, ktorá je vývojovo vhodná a orientovaná na akciu a zároveň vzbudzuje nádej? (od Dr. Faith Coleman, viac na studyfinds.org)