Sú modely zachytávania uhlíka efektívne?

Úsilie o opätovné zalesňovanie s cieľom obnoviť zásoby vyčerpaných lesov je dôležité pre riešenie klimatických zmien a pre zachytávanie a obnovu uhlíka z atmosféry Zeme. Tieto typy riešení na zníženie emisií uhlíka sú kritické po tom, čo sa rok 2023 ukázal ako najteplejší rok v histórii. Zistilo sa však, že niektoré modely sú nepresné. Nový výskum z Michiganskej štátnej univerzity zistil, že potenciál odstraňovania uhlíka v niektorých modeloch zalesňovania bol príliš zveličený – a nie o malý faktor – ale až o trojnásobok. Cieľ stanovený Parížskou dohodou z roku 2015 pre krajiny obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa je teraz blízko k prekonaniu. (Od Michiganskej štátnej univerzity, viac na phys.org)