Bod, odkiaľ niet návratu

Nastal čas revolučných zmien, ktoré nemajú v histórii obdobu. Planéta Zem, majestátna 4,54 miliardy rokov, bola kedysi pokrytá zelenou farbou, ale Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo zistila, že Zem teraz stratila jednu tretinu svojho lesa ľudskou činnosťou. WWF odhaduje, že takéto zmeny vo využívaní pôdy spôsobili za posledných päť desaťročí úbytok voľne žijúcich živočíchov o 69 percent. OSN zistila, že 75 percent zemskej pôdy je znehodnotených, zatiaľ čo jej oceány sú teraz o 30 percent kyslejšie, zadusené plastovým a chemickým odpadom. (Jaydev Jana, viac na thestatesman.com)