Zverejnenie ukazovateľa ročného prebytku (celkový počet kvót v obehu) pre rezervu stability trhu v rámci EU ETS

Dňa 1. júna 2024 o 10:00 SEČ Európska komisia zverejní celkový počet kvót v obehu (TNAC) na trhu EÚ s uhlíkom v roku 2023. TNAC zohráva dôležitú úlohu pri fungovaní rezervy stability trhu (MSR) systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS). Určuje, či sa kvóty odoberú alebo uvoľnia z MSR.

Pripravovaná publikácia TNAC bude prvou po revízii rozhodnutia 2015/1814 (rozhodnutie o MSR) a smernice 2003/87/ES (smernica o ETS) v roku 2023. (Viac na climate.ec.europa.eu)