Vydaná metodológia uhlíkových kreditov pre domácu recykláciu potravín

Nová metodika je prvou svojho druhu z hlavného štandardu a umožní vydávanie uhlíkových kreditov na decentralizované spracovanie organického odpadu. Prístup, ktorý bol dnes zverejnený, znamená, že uhlíkové kredity môžu byť vydané tak, aby odrážali zníženie emisií spojené so spracovaním potravinového odpadu na mieste a zabránením odvážaniu odpadu na skládku. Metodika „ Znižovanie emisií metánu zo skládok prostredníctvom decentralizovaného spracovania organického odpadu “, ktorú vyvinula spoločnosť Lomi the Smart Waste™ na recykláciu potravín, po konzultácii s Carbonomics, bola schválená technickým poradným výborom Gold Standard a je teraz k dispozícii na použitie. (Viac na goldstandard.org)