Prvá metodika odstraňovania a skladovania oxidu uhličitého schválená zlatým štandardom

Summit Carbon Solutions (SCS) a Gold Standard s potešením oznamujú významný míľnik na ceste k dekarbonizácii. Po prísnom dvojročnom procese bola Metodológia fermentácie biomasy so zachytávaním a skladovaním uhlíka (BFCSS) , vyvinutá spoločnosťou SCS s významnou podporou spoločnosti Anew Climate, schválená zlatým štandardom a je teraz k dispozícii na použitie.

Metodológia umožní vydávanie uhlíkových kreditov overeného zníženia emisií Gold Standard pre BFCSS. Dokument obsahuje kritériá na určenie oprávnenosti projektu, ako aj protokol monitorovania a kvantifikácie na presné meranie a overovanie biogénneho CO2 odstráneného zachytávaním a ukladaním. Dodržiava prísne požiadavky Gold Standard na environmentálnu integritu, záruky, zapojenie zainteresovaných strán a trvalo udržateľný rozvoj. (Viac na goldstandard.org)