Len pätina veľkých miest na celom svete si stanovila čisté nulové ciele

Dopyt miest po energii, zdrojoch a pôde bude v nadchádzajúcich desaťročiach celosvetovo rásť, keďže mestská populácia sa naďalej rýchlo rozrastá, a predsa len zlomok svetových miest má vypracované ciele a stratégie na prechod k čistým nulovým emisiám.

To je rázne varovanie uvedené v hlavnej novej správe, ktorú vypracovala Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) pre G7, ktorá tvrdí, že zníženie emisií v mestách je „nevyhnutné“, aby svet splnil svoje ciele v oblasti energetiky a klímy. Dodáva, že digitálne riešenia, ktoré dokážu riadiť vzorce spotreby energie a optimalizovať mestskú infraštruktúru, môžu zohrávať významnú úlohu pri znižovaní emisií z miest. (Michael Holder, viac na businessgreen.com)