10+ bodový plán na dosiahnutie čistých nulových emisií skleníkových plynov do roku 2050

Green City Times vytvorilo príručku o politikách a strategických opatreniach na zmiernenie zmeny klímy, ktoré sa musia implementovať, aby sa celosvetovo dosiahli čisté nulové emisie skleníkových plynov (GHG). Aby bolo možné efektívne konať v oblasti klímy, všetky národy, štáty a krajiny na celom svete musia dosiahnuť klimatické ciele, ktoré stanovil Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC).

Ciele na zníženie emisií skleníkových plynov boli prvýkrát načrtnuté v Parížskej klimatickej dohode. Ciele znižovania emisií skleníkových plynov sa odvtedy stali ambicióznejšími, takže teraz zahŕňajú ciele nulovej čistoty a uhlíkovej neutrality. (Viac na greencitytimes.com)