Kľúčové posolstvá o štandardizácii klimatických služieb

Projekt Climateurope2 financovaný EÚ každoročne formuluje kľúčové posolstvá pre štandardizáciu klimatických služieb, použiteľné pre európske normalizačné orgány a príslušné organizácie. Ich cieľom je podporovať rozvoj vysokokvalitných a ľahko dostupných služieb v oblasti klímy, a to aj pre tvorcov politík. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)