Ako rastliny aktívne formovali klimatický cyklus Zeme v priebehu histórie

Zem, naša živá planéta, bola počas svojej histórie svedkom nespočetných klimatických zmien, z ktorých každý zanechal nezmazateľnú stopu v krajine a živote, ktorý udržiava. V srdci tohto zložitého tanca medzi klímou a životom sú rastliny , tichí architekti zemskej atmosféry a kľúč k pochopeniu reakcie našej planéty na naliehavý problém globálneho otepľovania. (Eric Ralls, viac na Earth.com)