Podivná rovnica – klimatické zmeny a inflácia

Podľa prevládajúceho názoru poháňa infláciu klimatické zmeny. Takto to určil Postupimský inštitút pre výskum klimatických vplyvov – a mnohé médiá túto údajnú súvislosť papagájujú. Z určitého ekonomického hľadiska však táto rovnica nie je správna.

Ceny – tu na trhu tovarov – vznikajú z ponuky a dopytu. Klimatické zmeny môžu sťažiť produkciu ponuky, napríklad kvôli nedostatku vody atď. – to však nemusí mať nevyhnutne nič spoločné s dopytom. To neodpovedá na otázku, či potom bude dopyt automaticky len za vyššie ceny ako doteraz. Stanovenie cien nie je automatické, aj keď učebnica ekonómie na hodinách jednoduchej ekonómie by to pravdepodobne takto vnímala. (NEOPRESSE, viac na neopresse.com)