Klimatické zmeny ohrozujú tretinu európskych stromov

V Európe by sa do konca storočia mohol počet druhov stromov vhodných na boj proti úbytku lesov znížiť o tretinu v dôsledku klimatických zmien. Štúdia publikovaná v „Nature Ecology & Evolution“ vyvoláva poplach. Zistenia naznačujú, že niektoré stromy by mohli byť ohrozené aj v scenár, v ktorom by zmena klímy bola mierna. Úmrtnosť európskych stromov sa za posledné tri desaťročia dramaticky zvýšila, čo prinútilo orgány zamyslieť sa nad tým, ako zachovať lesné ekosystémy. Johannes Wessely z Viedenskej univerzity v Rakúsku a kolegovia hodnotili distribúciu 69 pôvodných druhov stromov v Európe vrátane jaseňa, dubu, vŕby a jarabiny v prírodnom prostredí aj na plantážach. Vedci potom modelovali ich schopnosť prežiť do konca storočia na základe troch klimatických scenárov, ako je reprezentatívnosť, koncentrácia, krajina. (Vuac na agi.it)