Krajina, stromy & my

Spoločne si môžeme klásť otázky a hľadať odpovede, ako stromy v krajine ovplyvňujú kvalitu ovzdušia, znižujú dôsledky zmeny klímy a aké sú ďalšie pozitíva pre ľudí.

„Publikácia obsahuje inšpirácie pre všetkých, ktorým príroda a vzťah k nej nie je ľahostajný,“ týmito slovami vyjadril svoje pocity páter Cyril z rádu Františkánov vo Fiľakove.

Dielo sa po úvodných informáciách o kvalite ovzdušia na Slovensku delí do kapitol, kde sa oboznámime s charakteristikou vybraných stromových formácií v sídle a v krajine.

Popularizačný text určený širokej verejnosti je koncipovaný beletristickým podaním. (Viac na populair.sk)