Veľké dáta odhaľujú skutočný klimatický vplyv celosvetovej leteckej dopravy

Výskumníci vôbec po prvýkrát využili silu veľkých dát na výpočet emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy v jednotlivých krajinách pre 197 krajín, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva o zmene klímy. Keď krajiny podpísali Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy z roku 1992, krajiny s vysokými príjmami museli nahlásiť svoje emisie súvisiace s leteckou dopravou . Ale 151 krajín so strednými a nižšími príjmami, vrátane Číny a Indie, nemuselo nahlasovať tieto emisie, hoci tak mohli urobiť dobrovoľne. (Nancy Bazilchuk, Nórska univerzita vedy a techniky, viac na phys.org)