22 vecí, ktoré môže každý urobiť v každodennom živote v boji proti zmene klímy

Účinky globálneho otepľovania spôsobeného človekom možno čoraz častejšie pozorovať na celom svete. Táto klimatická katastrofa sa nezastaví ani v Nemecku. Aj tu sme už dlho konfrontovaní s odumieraním lesov, vysychaním jazier a rašelinísk a silnými záplavami – volanie o pomoc zo strany klímy. Správy IPCC od Medzivládneho panelu pre zmenu klímy hovoria znova a znova: Musíme konať okamžite. V najhoršom prípade dosiahneme klimatický cieľ 1,5 stupňa medzi rokmi 2030 a 2035 – ale veľmi pravdepodobne pred rokom 2040. (Benjamin Thiessen, Matthias Schwarzer, viac na nw.de)