Správa EEA o adaptácii miest predstavuje kroky na ochranu zdravia občanov

Nová správa EEA „ Prispôsobenie miest v Európe “ zdôrazňuje naliehavú potrebu prispôsobiť naše mestá – kde žije väčšina Európanov – zmene klímy. Inšpiruje a podporuje činnosť poskytovaním prehľadu reakcií v politike a praxi, ktoré mestá prijímajú. Investície do odolnosti mestskej spoločnosti môžu chrániť zdravie a blaho mnohých Európanov pred nepriaznivými vplyvmi zmeny klímy, ako sú vlny horúčav a záplavy.

Správu si možno pozrieť na webovej stránke EEA .