Mestá sú kľúčom k Európe odolnej voči zmene klímy, prísnejšie adaptačné ciele môžu podporiť pokrok

Správa agentúry EEA „ Prispôsobenie miest v Európe “ zdôrazňuje naliehavú potrebu  prispôsobiť európske mestá zmene klímy a poskytuje prehľad opatrení, ktoré prijímajú. Správa poskytuje bohatý zdroj informácií na podporu politík prispôsobenia sa zmene klímy v celej Európe, od EÚ až po komunálnu úroveň.

Keďže európske mestá čoraz viac pociťujú  vplyvy klimatických zmien , ako sú vlny horúčav a záplavy, existuje jasný dôvod na investovanie do odolnosti mestskej spoločnosti , uvádza správa EEA. Mestá zohrávajú zásadnú úlohu pri realizácii adaptačných opatrení, ktoré musia zohľadňovať miestne podmienky a špecifické zraniteľné miesta. (Viac na eea.europa.eu)