Štúdia potvrdzuje silné prepojenie medzi CO2 a klímou za posledných 70 000 rokov

V ére, v ktorej sa klimatické zmeny čoraz viac stávajú záležitosťou globálnej naliehavosti, je pochopenie jej dynamiky a príčin základom efektívneho riešenia výziev, ktoré pred nami stoja. Kľúčovým prvkom v tejto oblasti štúdia je analýza historických klimatických variácií s cieľom lepšie pochopiť mechanizmy, ktoré určujú zmeny v klíme Zeme. Štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Science nedávno vrhla nové svetlo na túto tému, ktorá je založená na inovatívnom prístupe, ktorý využíva vzorky ľadových jadier odobratých z oblasti Grónska. (LEANDRA FONTANA, viac na tempoitalia.it)