Životnosť a prenos vírusu posilnený vysokými hladinami CO2

Vedci z University of Bristol urobili významný prelom v pochopení toho, ako sa určité vírusy, vrátane SARS-CoV-2, šíria vzduchom. Zistenia ukazujú, že hladiny oxidu uhličitého (CO2) zohrávajú rozhodujúcu úlohu v dĺžke života a prenose vzdušných vírusov.

CO2 zvyšuje životnosť vírusu

Je známe, že vírusy sa šíria malými kvapôčkami, ktoré sa vylučujú pri dýchaní, kýchaní alebo kašľaní. Tieto kvapôčky prenášajú vírusy z jednej osoby na druhú vzduchom. Nedávny výskum však skúma, ako chemické zloženie kvapiek ovplyvňuje životnosť vírusu. (Sanjana Gajbhiye, viac na earth.com)