Nové poznatky o absorpcii svetla v korunách stromov a jej klimatických dôsledkoch

Nedávna publikácia v časopise Journal of Remote Sensing , publikovaná 12. apríla 2024, sa ponorí do toho, ako vegetačné baldachýny rôznymi spôsobmi ovplyvňujú absorpciu svetla, čo je kľúčový aspekt pre pochopenie fotosyntézy a klimatických interakcií.

Pre štúdiu tím, že použil pokročilý rozsiahly model rámca pre simuláciu údajov a obrazu (LESS) vo veľkom meradle v rámci modelu vzájomného porovnania modelu prenosu žiarenia (RAMI)-V, tím starostlivo vypočítal CI naprieč rôznymi uhlami pohľadu a typmi vegetácie , ako napr. ako ihličnaté a listnaté lesy. Tento index meria, ako sú listy v baldachýne zoskupené, čo ovplyvňuje prechod svetla cez baldachýn. (Čínska akadémia vied, viac na phys.org)