Európsky parlament prijíma zákon o náležitej starostlivosti v oblasti životného prostredia a ľudských práv

Zákonodarcovia v Európskom parlamente hlasovali v pomere 374 ku 235 za prijatie smernice o náležitej starostlivosti v oblasti udržateľnosti podnikov (CSDDD), ktorá je kľúčovým právnym predpisom stanovujúcim povinné povinnosti pre spoločnosti pri riešení ich negatívnych vplyvov na ľudské práva a životné prostredie, čím sa odstraňuje hlavná prekážka pri implementácii. nového zákona, ktorý sa dostal do výrazných pochybností, keď jeho skoršia verzia nezískala schválenie členskými štátmi v Rade EÚ.

Revidovaný CSDDD, ktorý výrazne obmedzuje počet spoločností, na ktoré sa vzťahuje zákon, a predlžuje časový harmonogram na úplnú implementáciu, musí teraz pred nadobudnutím účinnosti formálne schváliť Rada. (Mark Segal, viac na esgtoday.com)