Kľúčový vývoj v prípadoch zníženia emisií skleníkových plynov (GHG).

Globálne otepľovanie alebo zmena klímy je jav, ktorý sa vyskytuje prirodzene, no postupom času ľudská činnosť strojnásobila množstvo skleníkových plynov (GHG) vypúšťaných do atmosféry. V súčasnosti existujú úmyselné právne kroky na zníženie emisií skleníkových plynov; tieto akcie znamenajú nepretržité úsilie o odstránenie prekážok, ktoré predstavujú emisie skleníkových plynov, a zmiernenie ich účinkov na ekosystém a komunitu s cieľom účinne predchádzať zmene klímy.

Tento článok skúma niekoľko pozoruhodných zmien v oblasti klimatických opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. Uznáva tiež účinok týchto opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov. (Lilian Adat, Anastasia Edwardová, viac na lexology.com)