Envirorezort si pripomína Deň Zeme

V pondelok 22. apríla si svet pripomenie Deň Zeme, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch, ako sú zmena klímy, znečistenie, ochrana prírody a ohrozených druhov, ale aj podpora ekolo-gických a udržateľných praktík. Tohtoročnou témou Dňa Zeme je Planéta vs plasty, ktorá poukazuje na celosvetový problém s plastovým odpadom. Zároveň podnecuje na zapájanie sa do rôznych aktivít na ochranu životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje v rámci Dňa Zeme a v spolupráci s rezortnými organizáciami množstvo enviroaktivít pre verejnosť. (Viac na minzp.sk)